Thông tin truyện

A Sơ

A Sơ
Nguồn: Chacogidotcom.wordpress.com
Trạng thái: Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 2 lượt
Nguồn:长佩文学 (Trường Bội)
Độ dài: 15 chương
Edit: Cháo
Trợ giúp: Baidu, Google, Cộng đồng hỗ trợ editor,…

Văn án

Tiểu yêu quái A Sơ không biết thế nào lại bị một Đại ma đầu ẩn cư trong núi bắt mất.

Công là xà tinh đại ma đầu công x Thụ là gà tinh ngốc nghếch.

Bình luận truyện