Thông tin truyện

[Bác Chiến] [Vũ Cố] Xoay vòng

[Bác Chiến] [Vũ Cố] Xoay vòng

Thể loại: ,

Nguồn: Wattpad.com/user/hoenhoenbjyxszd
Trạng thái: Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
[兜圈] - 死鹅嘴硬 -Tử Nga Chủy Ngạnh (Vịt chết cứng miện
Thể loại: Đam mỹ, gương vỡ tan tành, H, chính văn SE, phiên ngoại sau HE.
Link gốc: https://yihe0268.lofter.com
Edit/Trans: Hoen
Tình trạng: Oneshot + 15 phiên ngoại
CP: Trần Vũ x Cố Ngụy, cảnh sát x bác sĩ

Văn án

Mỗi chương là một câu chuyện, xem như mảnh vỡ của hai người sau chia tay.

"Bữa ảnh được trân trọng cỡ nào cũng sẽ dần nhàu nát. Người có yêu cách mấy, cũng sẽ sơ suất đánh rơi."

Bình luận truyện