Ôm Lấy Ta Nam Nhân

30 chương
Nhân Vật Chính Chỉ Muốn Yêu Đương

4 chương
Phía Đông Có Hoài Văn Cư

5 chương
Trạc Anh

5 chương
Nhật Ký Đơn Phương

12 chương
Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng

7 chương
Thế Thân Đi Nuôi Heo

4 chương
Trọng Sinh Chi Xung Hỉ Tiểu Phu Lang

10 chương

6 chương

42 chương

11 chương

5 chương

42 chương

4 chương

19 chương

209 chương

5 chương

24 chương

14 chương

9 chương

96 chương
Tổng hợp những bộ truyện đam mỹ có bối cảnh thời cổ đại, thường là thời phong kiến.