Bất Quá Tư Quân

99 chương
Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiếm

209 chương
Tướng Quân Lệnh

125 chương
Sau Khi Cảm Hóa Vai Chính Thất Bại Thì Làm Gì?

123 chương
Thân Vô Thải Vũ

4 chương
Ta Không Phải Đường Tăng

15 chương
Sơn Hà Bất Dạ Thiên

167 chương
Quy Ẩn Hương Dã

97 chương

117 chương

58 chương

62 chương

48 chương

70 chương

81 chương

5 chương

5 chương

7 chương

20 chương
Tổng hợp những bộ truyện đam mỹ có bối cảnh thời cổ đại, thường là thời phong kiến.