Hải Vương Lật Xe Rồi

42 chương
Tại Mỹ Nhân Hoài

96 chương
Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng

38 chương
Hồ Ly Và Thư Sinh

100 chương
Manh Phu Tướng Quân

31 chương
Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa

111 chương
Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ?

122 chương
Bạo Quân - Dung Hằng

42 chương

104 chương

123 chương

85 chương

134 chương

65 chương

164 chương

15 chương

5 chương

24 chương

14 chương

296 chương
Tổng hợp những bộ truyện đam mỹ có bối cảnh thời cổ đại, thường là thời phong kiến.