Sâu Gạo Hoàng Gia, Sâu Sâu Sâu

3 chương
Xà Xâm

3 chương
Bát Thanh Cam Châu

3 chương
[Miêu Thử] Máu Nhuộm Tà Dương

4 chương
Hoàng Hậu Nhát Gan

16 chương
Mèo Con Trên Đại Thảo Nguyên

4 chương
Nôi Bất Hạnh

11 chương

6 chương

61 chương

7 chương

14 chương

32 chương

14 chương

32 chương

24 chương

49 chương

4 chương

21 chương

45 chương

9 chương
Tổng hợp những bộ truyện đam mỹ có bối cảnh thời cổ đại, thường là thời phong kiến.