Hắc Tình - Vansois

4 chương
Hoà Thân - Lệnh Liên

26 chương
Tôi Làm Đại Ca Ở Hoàng Cung

3 chương
Dã Tâm Không Tịnh

8 chương
Sát Thủ Tiên Sinh Và Tiểu Mỹ Nhân

14 chương

49 chương

6 chương

9 chương

6 chương

7 chương

24 chương

23 chương

5 chương

8 chương

8 chương

11 chương

6 chương

11 chương
Tổng hợp những bộ truyện đam mỹ có bối cảnh thời cổ đại, thường là thời phong kiến.