Trước Khi Mặt Trời Lặn

3 chương
Khi Cừu Gặp Sói

8 chương
Kiều Khí Bao

7 chương
Bọn Họ Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Ta

83 chương
Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh

28 chương
Làm Hoàng Đế Khó Lắm

96 chương
Người Du Hành Vũ Trụ

4 chương
Khiếm Khuyết Hoàn Mỹ

12 chương

5 chương

7 chương

17 chương

15 chương

211 chương

20 chương

87 chương

0 chương

200 chương

8 chương

26 chương

25 chương

155 chương

123 chương

33 chương

70 chương

32 chương
Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.