Đam Mỹ Hài

Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

90 chương
Huyết Vực Mê Đồ

83 chương
Công Chúa Không Chịu Từ Hôn

11 chương
Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

231 chương
Gián Nhỏ

5 chương
Bất Quá Tư Quân

99 chương

140 chương

92 chương

167 chương

62 chương

58 chương

117 chương

69 chương

52 chương

20 chương

48 chương

5 chương

27 chương

54 chương

11 chương
Tổng hợp những bộ truyện đam mỹ hài hước, vui nhộn, có tính giải trí cao.