Thầy Bói Nói Em Là Vợ Anh

24 chương
Đại Ca, Chúng Ta Kết Nghĩa Đi

36 chương
Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

14 chương

10 chương

8 chương

40 chương

16 chương

3 chương

40 chương

14 chương

17 chương

5 chương

15 chương

25 chương

12 chương

5 chương
Tổng hợp những bộ truyện đam mỹ hài hước, vui nhộn, có tính giải trí cao.