[HP] Draco Đích Tam Quốc Chi Lữ

17 chương
Học Trưởng, Em Sẽ Sinh Bé Con

13 chương
Bạn Cùng Phòng Của Tôi Không Được Bình Thường

1 chương
Anh Đừng Có Qua Đây

55 chương
Ta, Nguyệt Lão, Không Làm Nữa!

35 chương
Công Lược Vai Phản Diện

8 chương
Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

40 chương

7 chương

7 chương

19 chương

11 chương

5 chương

15 chương

3 chương

10 chương

6 chương

3 chương

6 chương

40 chương
Tổng hợp những bộ truyện đam mỹ hài hước, vui nhộn, có tính giải trí cao.