Về Sau, Anh Thành Vú Em Ngự Dụng

140 chương
A-kun Và B-kun

92 chương
Sơn Hà Bất Dạ Thiên

167 chương
Có "Chàng" Ngự Sử Thời Trần

58 chương
"Kiều Hoa" Hệ Thống

62 chương
Nông Trường Ảo Tưởng

117 chương
Liệp Chứng Pháp Y [Quyển 1]

69 chương

3 chương

34 chương

4 chương

20 chương

48 chương

17 chương

27 chương

33 chương

5 chương

27 chương

39 chương

54 chương

14 chương

11 chương

114 chương
Tổng hợp những bộ truyện đam mỹ hài hước, vui nhộn, có tính giải trí cao.