Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

60 chương
Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

90 chương
Công Chúa Không Chịu Từ Hôn

11 chương
Huyết Vực Mê Đồ

83 chương
Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

231 chương
Gián Nhỏ

5 chương

99 chương

140 chương

92 chương

167 chương

58 chương

62 chương

117 chương

69 chương

3 chương

34 chương

4 chương

20 chương
Tổng hợp những bộ truyện đam mỹ hài hước, vui nhộn, có tính giải trí cao.