Đam Mỹ Sắc

An Cư Lạc Nghiệp

73 chương
Nộ Xà Triền Quân

66 chương
Ám Dạ Trầm Luân

136 chương
Nếu Em Là Của Anh

26 chương
"Thú" Y

25 chương
Kiển

18 chương
Thú Nô

48 chương

51 chương

71 chương

10 chương

68 chương

12 chương

73 chương

34 chương

10 chương
Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.