Kiếm Hiệp Hay

Tiên Hồng Lộ

810 chương
Tiên Ngục

1503 chương
Yêu Nữ Dụ Tăng

15 chương
Đế Vương Sủng Ái

659 chương
Triệu Hoán Thần Binh

1991 chương
Cửu U Long Giới

351 chương
Thần Điển

624 chương
Dưỡng Nữ Thành Phi

162 chương
Tinh Thần Biến

671 chương

1287 chương

1114 chương

1162 chương

1021 chương

174 chương

541 chương

250 chương

685 chương

636 chương

800 chương

998 chương

71 chương

52 chương

258 chương

288 chương

792 chương
Danh sách truyện kiếm hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện kiếm hiệp thường kể về quá trình hành tẩu giang hồ của nhân vật chính. Truyện thường có nội dung xoay quanh những đấu đá của các môn phái trong võ lâm, có liên quan đến các bí kíp võ công, ân oán của giang hồ.