Kiếm Hiệp Hay

Vô Kỵ Thanh Thư

140 chương
Anh Hùng

126 chương
Kim Kiếm Lệnh

88 chương
Thất Giới Hậu Truyện

971 chương
Quỷ Y Thập Tam

116 chương
Bất Diệt Kiếm Thể

998 chương
Hoạt Thụ Tội

20 chương
Say Mộng Giang Sơn

1328 chương
Hắc Phong Thành Chiến Ký

249 chương
Trọng Sinh Lý Mạc Sầu

15 chương

23 chương

56 chương

21 chương

55 chương

124 chương

116 chương

59 chương

283 chương

35 chương

73 chương

792 chương

130 chương

94 chương

39 chương

100 chương

119 chương

9 chương
Danh sách truyện kiếm hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện kiếm hiệp thường kể về quá trình hành tẩu giang hồ của nhân vật chính. Truyện thường có nội dung xoay quanh những đấu đá của các môn phái trong võ lâm, có liên quan đến các bí kíp võ công, ân oán của giang hồ.