Rung Động Lòng Em

12 chương
Ảnh Đế Hiền Thê

34 chương
Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

125 chương
Xuyên Nhanh: Vai Ác BOSS Toàn Bệnh Kiều

43 chương
Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ

60 chương
Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

175 chương
Bất Ngộ

34 chương
Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

65 chương

88 chương

69 chương

26 chương

29 chương

220 chương

37 chương

10 chương

38 chương

119 chương

58 chương

17 chương

99 chương

70 chương

6 chương
Tổng hợp những bộ truyện ngôn tình hài hước, vui vẻ, có tính giải trí cao.