Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

80 chương
Hoàng Tử Cát Tường

16 chương
Nàng Dâu 8X, Mẹ Chồng 6X

30 chương
Số Mệnh Đã Định Đeo Bám Theo Anh

36 chương
Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

97 chương
Oan Gia Ngõ Hẹp

43 chương
Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

53 chương
Nghe Nói Chú Yêu Loli

85 chương
Bát Phú Lâm Môn

130 chương

10 chương

46 chương

11 chương

25 chương

76 chương

87 chương

10 chương

9 chương

10 chương

25 chương

19 chương

55 chương

50 chương

16 chương

6 chương

10 chương

10 chương
Tổng hợp những bộ truyện ngôn tình hài hước, vui vẻ, có tính giải trí cao.