Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

42 chương
Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

83 chương
Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân Mê

5 chương
Tôi Sống Trong Giàu Sang, Nuôi Con, Dựa Big Boss

31 chương
Quý Phi Hôm Nay Không Muốn Cung Đấu!

3 chương
Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

80 chương

69 chương

45 chương

21 chương

3 chương

112 chương

19 chương

18 chương

35 chương

7 chương

43 chương

3 chương

3 chương

13 chương
Tổng hợp những bộ truyện ngôn tình hài hước, vui vẻ, có tính giải trí cao.