Ngôn Tình Hay

Trước Mắt Toàn Tiền

89 chương
Gục Trước Dịu Dàng

88 chương
Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

135 chương
Cô Vợ Câm Của Trùm Mafia

139 chương
Ánh Sáng Và Bóng Tối

14 chương
Đương Gia Chủ Mẫu

6 chương

96 chương

123 chương

4 chương

154 chương

54 chương

73 chương

194 chương

8 chương

88 chương

8 chương

5 chương

61 chương

4 chương

128 chương

4 chương
Danh sách truyện ngôn tình hay, chọn lọc dựa trên những thành viên của website.