Ngôn Tình Hay

Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

106 chương
Cô Ấy Thật Mềm

135 chương
Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

132 chương
Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng

38 chương
Tổng Tài Lạc Mất Vợ Yêu

81 chương
Động Tâm Vì Em

59 chương
Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục

151 chương
Bạn Chanh

92 chương

12 chương

67 chương

39 chương

83 chương

61 chương

40 chương

85 chương

62 chương

79 chương

47 chương

73 chương

2416 chương

127 chương

58 chương
Danh sách truyện ngôn tình hay, chọn lọc dựa trên những thành viên của website.