Ngôn Tình Hay

Dù Không Là Thiên Thần

17 chương
Diệc Thứ và Kha Tuyết

13 chương
Bỉ Ngạn - Một Đời Chân Ái

34 chương
Nơi Ta Gặp Nhau - BunnyAnnie

21 chương
Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn

48 chương
Câu Truyện Thanh Xuân

4 chương
Hạnh Phúc Ma Thuật

13 chương
Lời Nguyền Của Nữ Hoàng

31 chương

33 chương

1 chương

14 chương

13 chương

72 chương

10 chương

44 chương

9 chương

11 chương

11 chương

10 chương

16 chương

11 chương

40 chương

40 chương

9 chương

128 chương
Danh sách truyện ngôn tình hay, chọn lọc dựa trên những thành viên của website.