Ngôn Tình Hay

Tuyệt Không Thể Tả

58 chương
Ám Dục

147 chương
Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

133 chương
Sí Dã

79 chương
Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

123 chương
Nghe Phong Gọi Tình

49 chương
Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ

78 chương
Lăng Tổng, Xin Hãy Yêu Em

61 chương

62 chương

40 chương

50 chương

132 chương

151 chương

12 chương

173 chương

112 chương

66 chương

179 chương

116 chương

127 chương

95 chương

90 chương

31 chương

64 chương

111 chương
Danh sách truyện ngôn tình hay, chọn lọc dựa trên những thành viên của website.