Chữa Lành Cho Em

30 chương
Ngang Tài, Ngang Sức

62 chương
Cuộc Hôn Nhân Đỏ Đen

38 chương
Đóa Hồng Bạc Mệnh

60 chương
Kết Thúc Bao Ân Oán

72 chương
Bảy Năm Tái Ngộ

28 chương
Làm Bố Tuổi 20

34 chương

52 chương

37 chương

29 chương

4 chương

28 chương

45 chương

69 chương

38 chương

37 chương

6 chương

34 chương

15 chương

27 chương

98 chương

91 chương

42 chương

80 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình ngược. Ngôn tình ngược là thể loại truyện ngôn tình có những tình tiết hành hạ nhân vật chính về mặt tinh thần hoặc thể xác, khiến người đọc xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật.