Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ

31 chương
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

74 chương
Ma Vương Tuyệt Tình

65 chương
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên!

64 chương
Hoàng Cung Kỳ Ngộ

93 chương
Khế Ước Quân Hôn

306 chương
Bán Dực

44 chương
Phế Hậu Tướng Quân

13 chương
Bạo Vương Liệt Phi

194 chương

63 chương

9 chương

12 chương

35 chương

226 chương

46 chương

182 chương

30 chương

20 chương

116 chương

63 chương

73 chương

6 chương

88 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình ngược. Ngôn tình ngược là thể loại truyện ngôn tình có những tình tiết hành hạ nhân vật chính về mặt tinh thần hoặc thể xác, khiến người đọc xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật.