Chú À! Chia Tay Đi

29 chương
Thủy Thần

60 chương
Vật Trong Tay

100 chương
Lọt Cung Cấm

11 chương
Xin Em Đừng Buông Tay

44 chương
Ông Xã Lấy Vợ Hai

24 chương
Anh Ấy - Người Từng Thương

5 chương
Ảnh Đế Đại Nhân Đừng Chạy!

3 chương

24 chương

120 chương

78 chương

67 chương

4 chương

28 chương

16 chương

84 chương

33 chương

114 chương

45 chương

105 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình ngược. Ngôn tình ngược là thể loại truyện ngôn tình có những tình tiết hành hạ nhân vật chính về mặt tinh thần hoặc thể xác, khiến người đọc xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật.