Đoạt Thê

80 chương
Mạt Thế Bảo Hộ

54 chương
Trộm Mệnh

90 chương
Nếu Có Thể Không Yêu Chàng

12 chương
Chiến Đội ACE

71 chương
Tiểu Xuân Nguyệt

6 chương

70 chương

80 chương

194 chương

74 chương

26 chương

42 chương

67 chương

175 chương

63 chương

88 chương

79 chương

82 chương

64 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình sủng. Ngôn tình sủng là thể loại truyện ngôn tình có tình tiết ngọt ngào, nhân vật chính được một nửa của mình quan tâm và chiều chuộng hết mình.