Cực Kỳ Cưng Chiều

10 chương
Cảnh Xuân Trêu Người

44 chương
Cậu Thích Hà Tri Hiểu

42 chương
Vì Lẽ Gì Hai Đời Không Về Đến

23 chương
Chỉ Có Thể Là Người

15 chương
Tô Lị Và Rượu

17 chương
Đào Lý

65 chương
Tỉnh Rượu

10 chương
Nam Chính Đã Chết Rất Nhiều Năm

10 chương
Hạnh Phúc Nào Cho Em

85 chương

108 chương

9 chương

61 chương

36 chương

7 chương

7 chương

110 chương

36 chương

15 chương

13 chương

64 chương

10 chương

38 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình sủng. Ngôn tình sủng là thể loại truyện ngôn tình có tình tiết ngọt ngào, nhân vật chính được một nửa của mình quan tâm và chiều chuộng hết mình.