Sếp Của Tôi Là Một Ông Chú!

62 chương
Sau Một Đêm Tình

31 chương
Bà Xã Của Thần Tổng

28 chương
Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

109 chương
Sói Thuần Mèo

70 chương
Tại Thượng Tổng Tài

66 chương

110 chương

78 chương

80 chương

52 chương

50 chương

72 chương

53 chương

407 chương

43 chương

1731 chương

257 chương

45 chương

30 chương

57 chương

79 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình tổng tài (hay còn gọi là tổng giám đốc) hay nhất. Ngôn tình tổng tài là thể loại truyện ngôn tình có nhân vật chính là tổng tài (tổng giám đốc) đứng đầu một công ty hay một tập đoàn tài chính, nổi tiếng về độ giàu có và đẹp trai, là thần tượng của nhiều nhân vật nữ.