Tiên Hiệp Hay

Vân Mộng Truyền Thuyết

12 chương
Vô Lại Kim Tiên II

80 chương
Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

17 chương
Lão Thấp Của Tôi

97 chương
Phong Nguyệt Trái

26 chương
Máu Tôi Không Ngon Đâu

11 chương
Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

74 chương

132 chương

32 chương

49 chương

15 chương

16 chương

19 chương

5 chương

40 chương

8 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.