Tiên Hiệp Hay

Nghịch Thủy Hàn

111 chương
Thanh Niên Óc Chó

17 chương
Hệ Thống Truy Phu

151 chương
Chấp Mê

8 chương
Vân Mộng Truyền Thuyết

12 chương
Vô Tình Chí Tôn

48 chương
Mộ Sắc Tịch Hoa

109 chương

6 chương

57 chương

57 chương

1 chương

125 chương

49 chương

15 chương

97 chương

26 chương

80 chương

16 chương

8 chương

5 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.