Tiên Hiệp Hay

Vân Mộng Truyền Thuyết

12 chương
[Ma Đạo Tổ Sư] Hàm Quan Trấn Di Lăng

60 chương
Chiến Thất Quốc

57 chương
Thiên Tuyết

19 chương
Kỳ Thiên Lộ

180 chương
[Ma Đạo Tổ Sư] Truy Nghi

6 chương
Liên Hoa Bảo Giám

522 chương

1 chương

405 chương

11 chương

17 chương

48 chương

32 chương

4 chương

15 chương

151 chương

80 chương

40 chương

17 chương

4 chương

142 chương

57 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.