Tiên Hiệp Hay

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

70 chương
Còn Nói Em Không Thích Ta

53 chương
[Harry Potter] Yêu Thầm

4 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.