Tiên Hiệp Hay

Chung Cực Truyền Thừa

714 chương
Tạo Hóa Chi Môn

1541 chương
Vũ Thần

1308 chương
Khí Trùng Tinh Hà

1046 chương
Đại Chúa Tể

1563 chương
Mãng Hoang Kỷ

1827 chương
Tiên Quốc Đại Đế

1449 chương
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

2672 chương
Sát Thần

1614 chương

1021 chương

1602 chương

608 chương

2157 chương

30 chương

1543 chương

1502 chương

3610 chương

1489 chương

1421 chương

1763 chương

1503 chương

127 chương

984 chương

1798 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.