Tiên Hiệp Hay

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

2672 chương
Đấu Phá Thương Khung

1641 chương
Vũ Thần

1308 chương
Tu Chân Giả Tại Dị Thế

1341 chương
Kiếm Động Cửu Thiên

1149 chương
Nhân Tổ

822 chương
Vũ Nghịch Càn Khôn

2157 chương
Mãng Hoang Kỷ

1827 chương
Vĩnh Sinh

1566 chương

1085 chương

1205 chương

507 chương

1600 chương

955 chương

1046 chương

1309 chương

99 chương

74 chương

1005 chương

104 chương

674 chương

848 chương

209 chương

127 chương

123 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.