Tiên Hiệp Hay

Độc Bộ Thiên Hạ

1047 chương
Mị Ảnh

1682 chương
Tiên Ngạo

1190 chương
Tiên Quốc Đại Đế

1449 chương
Tạo Hóa Chi Môn

1541 chương
Hoa Sơn Tiên Môn

1143 chương
Thánh Vương

1602 chương
Võ Động Thiên Hà

674 chương
Ngạo Thị Thiên Địa

541 chương
Phong Lưu Pháp Sư

674 chương

1763 chương

104 chương

1153 chương

1798 chương

4 chương

1085 chương

109 chương

334 chương

140 chương

984 chương

364 chương

1005 chương

1252 chương

915 chương

185 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.