Tiên Hiệp Hay

Ma Long Phiên Thiên

801 chương
Bất Diệt Kiếm Thể

998 chương
Duy Ngã Độc Tôn

955 chương
Thần Ấn Vương Tọa

334 chương
Thông Thiên Chi Lộ

1287 chương
Thể Tôn

934 chương
Đan Dao

5 chương
Bàn Long

809 chương
Chính Đạo Ánh Sáng Đã Hạ Tuyến

134 chương

1155 chương

17 chương

623 chương

1030 chương

867 chương

674 chương

593 chương

608 chương

1274 chương

1089 chương

123 chương

556 chương

902 chương

517 chương

1153 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.