Tiên Hiệp Hay

Thánh Vương

1602 chương
Trở Về Năm 1981

69 chương
Nguyên Tôn

1502 chương
Thần Ấn Vương Tọa

334 chương
Thông Thiên Chi Lộ

1287 chương
Vũ Pháp Vũ Thiên

815 chương
Thần Mộ 2

513 chương
Chung Cực Truyền Thừa

714 chương
Độc Bộ Thiên Hạ

1047 chương
Huyền Thiên

984 chương

998 chương

1143 chương

608 chương

535 chương

1063 chương

868 chương

364 chương

1418 chương

1858 chương

102 chương

541 chương

809 chương

893 chương

1114 chương

285 chương

801 chương

1156 chương

809 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.