Truyện Full

Cho Anh Một Mái Nhà

10 chương
Thiếu Nữ Mặc Váy Hoa Nhí Trong Lồng Giam

6 chương
Mong Em Là Mặt Trời Của Anh

9 chương
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

10 chương
Hoa Tuyết - Triều Lộ Hà Khô

8 chương
Chồng Tôi Không Phải Người

5 chương
Drama Nhà Ảnh Đế

10 chương
Vinh Khô Hoa Niên

43 chương
Chú! Xin Ký Đơn!

254 chương

4 chương

10 chương

10 chương

59 chương

71 chương

18 chương

9 chương

9 chương

9 chương

25 chương

6 chương

6 chương

10 chương

101 chương
Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.