Truyện Full

Long Kiếm Truy Hồn

25 chương
Lôi Âm Ma Công

62 chương
Điểm Thạch Thành Thê

10 chương
Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

9 chương
Mùa Hạ Chung Tình

16 chương
Địch Hậu

17 chương
Mùa Xuân Của Tiểu Trư

10 chương
Mùa Hè Xa Xôi

25 chương
Gia Cát Linh Ẩn

352 chương

10 chương

32 chương

28 chương

78 chương

28 chương

21 chương

14 chương

5 chương

10 chương

29 chương

111 chương

52 chương

99 chương

56 chương

51 chương

19 chương

11 chương
Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.