Đã Được Gặp Cậu

62 chương
Tinh Thần Đại Đế

39 chương
Gió Từ Trên Biển Tới

7 chương
Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!

34 chương
Black Dog (Hắc Khuyển)

67 chương
School Life

35 chương
Naruto Giữa Đời Thực Tokyo

148 chương
Ước Hẹn Biển Khơi

60 chương

28 chương

208 chương

53 chương

65 chương

37 chương

5 chương

110 chương

31 chương

60 chương

36 chương

39 chương

41 chương

9 chương

43 chương

61 chương

21 chương
Danh sách những truyện đang hot, có nhiều người đọc và quan tâm nhất trong tháng này.