Ngọt Ngào - Yến Trừng Trúc

3 chương
Người Du Hành Vũ Trụ

4 chương
Người Hai Mặt

14 chương
Devil Likes Me (Có Hẹn Với Ác Ma)

28 chương
Liêu Nhàn

24 chương

8 chương

8 chương

3 chương

12 chương

43 chương

36 chương

9 chương

36 chương

8 chương

5 chương

27 chương

23 chương

25 chương

8 chương

48 chương
Danh sách những truyện đang hot, có nhiều người đọc và quan tâm nhất trong tháng này.