Sơn Hà Nhất Thủ Ca

9 chương
Trầm Huy

9 chương
Long Thần Biết Yêu?

25 chương
Người Một Nhà

4 chương
Nguyện Kiếp Sau Không Gặp

4 chương
Võ Thành Ti

68 chương
Tiệm Bánh Đặc Biệt

73 chương

6 chương

4 chương

8 chương

5 chương

7 chương

31 chương

22 chương

38 chương

5 chương

3 chương

37 chương

14 chương
Danh sách những truyện đang hot, có nhiều người đọc và quan tâm nhất trong tháng này.