Đích Thê Tại Thượng

200 chương
Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng

38 chương
Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

217 chương
Chiến Thần Trấn Quốc

2275 chương
Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

125 chương
Nếu Anh Yêu Em

22 chương
Cá Cược Tình Yêu

90 chương
Tiên Nghịch

1976 chương
Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

106 chương

151 chương

174 chương

3610 chương

1714 chương

884 chương

47 chương

10 chương

99 chương

36 chương

80 chương

109 chương

175 chương

76 chương

171 chương

121 chương
Danh sách những truyện đang hot, có nhiều người đọc và quan tâm nhất trong tháng này.