Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng

61 chương
Trùng Sinh Để Gặp Người

53 chương
Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

271 chương
Nông Kiều Có Phúc

558 chương
Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp

89 chương
Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!

61 chương
Thôn Phệ Tinh Không

1485 chương

127 chương

46 chương

28 chương

2128 chương

2672 chương

65 chương

3909 chương

77 chương

112 chương

2324 chương

132 chương

330 chương
Danh sách những truyện đang hot, có nhiều người đọc và quan tâm nhất trong tháng này.