Truyện mới cập nhật

Cách Một Khoảng Sân

24 chương
Tìm Được Điều Đã Mất

5 chương
Hựu Hựu Tiêu Nham

14 chương
Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

85 chương
Ác Mộng Đều Sẽ Kết Thúc

6 chương
Yêu Thầm Vợ Cũ

58 chương
Uyển Thượng Chi

13 chương

6 chương

7 chương

8 chương

159 chương

8 chương

9 chương

4 chương

8 chương

46 chương

9 chương

76 chương

16 chương

25 chương

11 chương

7 chương

6 chương

48 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.