Truyện mới cập nhật

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

125 chương
Trùng Sinh Để Gặp Người

53 chương
Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

17 chương
Có Thần: Tình Sử Thành Ốc

37 chương
Em Có Thể Đi Theo Anh Không

1 chương
Nữ Phụ Quay Đầu

30 chương
Hoa Rơi Đợi Người

10 chương

54 chương

93 chương

14 chương

14 chương

6 chương

5 chương

5 chương

9 chương

15 chương

6 chương

13 chương

6 chương

20 chương

60 chương

12 chương

16 chương

227 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.