Truyện mới cập nhật

Cô Dâu Bé Nhỏ

7 chương
Giết Người Đưa Thư

56 chương
Hôn Nhân Thất Bại

61 chương
Nộ Xà Triền Quân

66 chương
Anh Chàng Bỉ Ổi Đáng Yêu

28 chương
Lang Gia Bảng

68 chương
Đánh Cược Với Tình Yêu

21 chương
Đấu Trường Sinh Tử 3: Húng Nhại

28 chương
Đấu Trường Sinh Tử 2: Bắt Lửa

27 chương

27 chương

21 chương

11 chương

10 chương

105 chương

15 chương

5 chương

17 chương

15 chương

16 chương

34 chương

25 chương

19 chương

21 chương

21 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.