Truyện mới cập nhật

Ma Phu Giữa Đường

34 chương
Oan Trái - Cấm Luyến

80 chương
Màu Của Kí Ức

38 chương
Chủ Tử Xấu Xa

24 chương
Yêu Hồ Loạn Thế

143 chương
Cấu Kết

77 chương
Sủng Tỳ Của Thiếu Gia

10 chương
Thiếu Nữ Dệt Mộng

11 chương

55 chương

25 chương

16 chương

18 chương

68 chương

9 chương

16 chương

45 chương

86 chương

80 chương

92 chương

50 chương

10 chương

10 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.