Truyện mới cập nhật

Mạt Thế Song Trùng Sinh

29 chương
Đời Có Phan An

10 chương
Ngàn Vạn Thứ Nhu Tình

37 chương
Tháng Năm Yên Bình

6 chương
Dư Tình Nan Liễu

115 chương
Tân Nương Của Thần Linh

98 chương
Em Không Cần Lại Cô Đơn

71 chương

57 chương

57 chương

40 chương

5 chương

19 chương

106 chương

14 chương

12 chương

78 chương

60 chương

12 chương

164 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.