Truyện mới cập nhật

PICU

22 chương
Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

64 chương
Thiên Kiếp Mi

66 chương
Hiệu Ứng Ăn Khớp

56 chương
Cuộc Hôn Nhân Đỏ Đen

38 chương
Bản Tình Ca Mùa Thu

32 chương
Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

52 chương

97 chương

152 chương

35 chương

8 chương

189 chương

62 chương

90 chương

48 chương

91 chương

136 chương

58 chương

152 chương

29 chương

93 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.