Truyện mới cập nhật

Không Khống Chế Được

91 chương
Lời Nguyền Chung Tình

90 chương
Ngoan, Đều Nghe Em

99 chương
Thằng Ngốc

105 chương
Phế Sài Truy Mỹ Ký

118 chương
Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

32 chương
Văn Phòng Ẩn Hôn

155 chương

10 chương

140 chương

65 chương

69 chương

63 chương

26 chương

198 chương

74 chương

194 chương

64 chương

100 chương

80 chương

679 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.