Thông tin truyện

"Đau Bụng" Là Thật Đó!

"Đau Bụng" Là Thật Đó!
Nguồn: Wattpad.com/user/Motchucaman
Trạng thái: Full
Đánh giá: 9.0/10 từ 2 lượt
Thể loại: HE, tình cảm, ngọt sủng, hài hước, đoản văn.
Biên tập: Một Trú Cá Mặn.

Văn án

Khẩu thị tâm phi ư? 

Không hề nha.

Người ta luôn nói "một núi không thể có hai hổ", vậy nên hai ảnh đế vốn đối chọi nhau gay gắt, nhìn đối phương không vừa mắt, thế mà một ngày nọ vô tình bị công khai bí mật tình cảm, cuối cùng bất chấp tất cả mà cho mọi người ăn "cơm chó"

Chú thích: [Đỗ tử] (肚子) là bụng, [Đỗ tử thống] (肚子痛) là đau bụng. Chữ Độ (度 - đồng âm với đỗ 肚) trong Việt Độ (越度) và Tử (子) trong Lương Tử Đằng (梁子誊) ghép lại thành Đỗ Tử nên được fans đặt tên CP là Đỗ Tử Thống (Đau Bụng).
Cho nên có thể hiểu tên truyện nghĩa là CP này đến với nhau thật rồi!

Từ chối trách nhiệm:

Bộ này tag giới giải trí, livestream, editor dùng nhiều ngôn ngữ mạng, đú trend, cảnh sát tiếng Việt đừng bắt tui (oe oe)

Bình luận truyện