Thông tin truyện

Đoạt Thế Tranh Thiên

Đoạt Thế Tranh Thiên

Tác giả:

Trạng thái: Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 4 lượt
Giới thiệu

Tại Thần giới gặp phải tai nạn, thiếu niên lại trọng sinh, ở tại Phàm giới.

Sau đó chàng cứ bước lên con đường của bản thân, ngày càng cường đại.

Tính tình không đổi, sở thích đùa dai càng không bỏ, dám cả gan hố cường giả lừa tài phủ, còn trêu đùa hài tử nộp tài nguyên...

Nhưng chàng ân oán phân minh, làm người song phẳng, nhân nghĩa lưỡng toàn.

Trăm ngàn trắc trở, nguy nan trùng trùng, cuối cùng vẫn thành công vấn đỉnh tiên lộ.

Lục Tộc phân tranh: Nhân Tộc, Yêu Tộc, Tinh Tộc, Ma Tộc, Tiên Tộc, Thần Tộc.

Cấp bậc tu luyện:
Phàm giới:
Luyện Thể cảnh, Luyện Khí cảnh, Nhập Đạo cảnh, Đại Đạo cảnh, Địa Sư cảnh, Địa Vương cảnh, Đế cảnh, Đại Đế.

Thần giới:
Bán Thần cảnh, Thần Đạo cảnh, Linh Thần cảnh, Tiên Linh cảnh, Đại Thần cảnh.

Tiên giới:
Tiên Thai cảnh, Hoá Thánh cảnh, Thượng Tiên cảnh, Đại Tiên, Đại Thánh.

Thiên Giới:
Thiên Đạo, Thiên Tôn, Thiên Quân, Thiên Tướng, Thiên Vương, Thiên Đế, Thiên Thần.

Mỗi cảnh giới đều có 9 tiểu cảnh giới gọi là nhất tầng đến cửu tầng, chia theo sơ kì - trung kì - hậu kì.

Đại danh Sư:
Pháp Trận Sư, Luyện Phù Sư,
Luyện Y Sư ( Đan Sư - Dược Sư - Huyễn Sư)
Cơ Quan Sư, Luyện Cổ Sư, Luyện Khí Sư,
Trợ Linh Sư ( Đạo Âm Sư, Tửu Sư, Trợ Hệ Sư)

Cấp bậc phân chia: Luyện Sư - Đại Sư - Tông Sư - Thần Sư.
(mỗi bậc chia chín phẩm, nhất phẩm thấp nhất - cửu phẩm.)

Phẩm chất Khí cụ:
Phàm Khí, Ngân Khí, Vương Khí, Hoàng Khí, Linh Khí, Thần Khí.
Thần Binh Thượng Cổ - Thánh Khí cấp truyền thuyết.

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Bình luận truyện