Thông tin truyện

Được Bao Nuôi Và Bao Nuôi Người Khác Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Được Bao Nuôi Và Bao Nuôi Người Khác Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Thể loại:

Nguồn: anvulau.wordpress.com
Trạng thái: Full
Đánh giá: 9.8/10 từ 4 lượt
(Bị bao dưỡng liễu thị nhất chủng chẩm yêu dạng đích thể nghiệm + bao dưỡng biệt nhân thị nhất chủng chẩm yêu dạng đích thể nghiệm)

(被包养了是一种怎么样的体验+包养别人是一种怎么样的体验)

Thể loại: Nam x nam, kim chủ x nam sinh viên được bao nuôi, hài.
Nhân vật: Vạn Tân Vinh x Thẩm Song Ngôn
Trong truyện là hai bộ: bộ 1 "Bị bao dưỡng là loại trải nghiệm thế nào?" cùng bộ 2 "Bao dưỡng người khác là loại trải nghiệm thế nào?"

Văn án

Đọc được câu hỏi này, nhưng không có câu trả lời nào khiến tôi cảm thấy đồng cảm cả, vậy tôi tự trả lời nha.

Cũng chỉ là câu đáp lại vô danh, chắc sẽ không ai nhận ra tôi đâu ha!?

- ---

Sau đó cũng là lời tự thuật của một sinh viên khoa học tự nhiên.

Bình luận truyện