Thông tin truyện

Giường Của Kim Chủ Vừa Thơm Vừa Mềm

Giường Của Kim Chủ Vừa Thơm Vừa Mềm
Nguồn: Vongminhnguyett.wordpress.com
Trạng thái: Full
Đánh giá: 6.5/10 từ 4 lượt
Tên Hán Việt: Kim chủ đích sàng tha hương hựu nhuyễn
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Nhẹ nhàng, Tỷ đệ luyến
Edit: Kẹo & Bìm Bìm
Bìa: Kẹo bông gòn màu lục bảo, gpy
Vai chính: Ninh Tri Phi, Hàng Nhân ┃ vai phụ: Ứng Cát Tường, Lâm Quan….

Văn án

Ninh Tri Phi mỗi ngày đều nỗ lực làm sao để làm kim chủ hài lòng, tích cực ôm thật chặt "đùi to" của kim chủ.

Bình luận truyện