Thông tin truyện

Nguyên Tố Đại Lục

Nguyên Tố Đại Lục

Tác giả:

Trạng thái: Đang ra
Hãy là người đầu tiên đánh giá!
Thể loại: Tu tiên, huyền huyễn, ma pháp, dị giới.

Giới thiệu


Số phận không cho ta được sống yên bình.

Rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, không phản kích lại không lẽ thành thịt cá trên dao thớt của người ta???

Ta vốn chỉ là một con tôm nhỏ, nay buộc phải thành ác long, chống cự lại số mệnh.

- ---------

Cảnh giới của Ma giả (Cũng áp dụng cho Ma thú và Yêu tộc):

- Ma giả cấp thấp - chỉ số ma lực (1-999)
- Ma giả Trung cấp - chỉ số ma lực (1000 - 4999)
- Ma giả Cao cấp - chỉ số ma lực (5000 - 9999)
- Ma giả Siêu cấp - chỉ số ma lực đạt 10000 trở lên. Mỗi 10000 ma lực được quy làm 1 nguyên. Được Siêu cấp được phong danh hiệu ''Thánh''.
Giới hạn 100000 ma lực.
- Hoàng Tuyền cấp - chỉ số ma lực không thể đo đếm. Chia làm ba tầng: Thiên Chiếu, Sinh Thần, Tử cảnh...

Cảnh giới của Linh Thú: Trí cấp - Phàm Nguyên - Sơ Thần - Đế Hoàng - Hoàng Thiên...

Cảnh giới của Ma vật: Nhục Huyết - Hoá Hình - Phá Hư - Chân Ma - Âm Thần...

Vũ khí chia làm ba loại:

+Pháp Bảo: chia làm mười cấp độ từ 1-10. (cấp 9 trở lên được gọi là Chí Bảo)
+Võ Linh Khí: Vũ khi mạnh yếu tuỳ theo thực lực của người sử dụng.
+Hồn Linh Khí: Vũ khí mạnh yếu tuỳ theo sức chịu đựng thần hồn của người sử dụng.

Chức nghiệp: Ma giả, Ma Trận Sư, Ma Khí Sư, Luyện Đan Sư... (Sau này sẽ cập nhật).

Các cảnh giới khác sau này sẽ cập nhật.

Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn.

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Bình luận truyện