Thông tin truyện

Nửa Chén Rượu

Nửa Chén Rượu

Tác giả:

Nguồn: Le4fevrier.wordpress.com
Trạng thái: Full
Hãy là người đầu tiên đánh giá!
Tên Hán Việt: Bán trản tửu (半盏酒) - Thẩm Nhạn (沈雁)
Series: Rượu và đao (酒与刀)
Thể loại: Giang hồ ân oán, tam giáo cửu lưu, HE
Dịch: Cụt

Văn án

Nửa chén rượu

Trước rút đao, sau khi thu đao, đều uống hết nửa chén

Người hỏi, tại sao sau thu đao lại uống?

- ----Là để chúc mừng bản thân còn tồn tại

Vậy trước khi rút đao lại uống nửa chén làm gì

- ----Lỡ có đi mà chẳng có về, trước khi chết cũng được tận hứng.Chuyện về kẻ mất tâm, kẻ đuổi mộng và kẻ không vong.

Bình luận truyện