Thông tin truyện

Nương Nương Cát Tường

Nương Nương Cát Tường
Nguồn: Nhameosieuluoi.wordpress.com
Trạng thái: Full
Đánh giá: 9.2/10 từ 4 lượt
Thể loại: Cổ đại, truyện ngắn, ngược luyến, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn 13 chương
Biên tập: Mèo
Raw: Tấn Giang

Văn án

Giữa thái giám và phi tần, có thể nảy sinh tình cảm chăng?

Từ khi Chu Hoài Lễ tiến cung, bị tịnh thân, cũng như bao nhiêu thái giám khác, hắn chỉ mong có thể chuộc lại phần thân thể kia của mình, đến lúc chết lấy lại về "căn tử" coi như thân thể nguyên vẹn mà đi đầu thai

Nhưng thật sự đi đến bước đó, hắn mới biết, dù cho mình không toàn vẹn cũng được, không thể vào phần mộ tổ tiên cũng được, không thể đầu thai càng không sao, chỉ cần hắn còn tồn tại, hắn tuyệt không thể nhìn Thục phi ưu sầu, đau khổ

Tóm tắt một câu: Hoàng đế và phi tử: cung đấu, phi tử cùng thái giám: yêu đương.

Đề cử thêm truyện về hoạn quan như là 《 Tây Hán lão bản nương thượng vị ký 》

Bình luận truyện