Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 178: Thiếu*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hứa Khiết thấy được thủ đoạn của Lãnh Phong, quả nhiên là có chút sợ hãi rồi. Hóa ra, người này trước kia là một con hổ có bộ mặt cười. Từ khi được chứng kiến Lãnh Phong phát uy, về sau này tự đáy lòng Hứa Khiết liền