Tác giả Phạm Thanh Xuyên

Phu Nhân Phong Thiếu Gia

19 chương
Một Giây Làm Quỷ Nửa Đời Làm Ma

13 chương
Giang Hồ Học Đường

13 chương
Công Phá Thời Không

7 chương
Khóc Một Quan Tài Rỗng

17 chương
Danh sách truyện của tác giả Phạm Thanh Xuyên