Truyện Bách Hợp

Như Mộng Hữu Lệnh

65 chương
Khuynh Thế Phồn Hoa

100 chương
Một Mảnh Phù Hoa

93 chương
Có Một Người Tôi Yêu

46 chương
Bạn Mới! Thật Khó Bẻ Cong

44 chương
Khế Ước Nhân Duyên

37 chương
Thực Sắc

94 chương
Khoảng Cách Giữa Hai Ta

92 chương
Nương Tử, Ta Yêu Em

23 chương

74 chương

62 chương

36 chương

86 chương

57 chương

141 chương

77 chương

65 chương

77 chương

91 chương

91 chương

86 chương

194 chương

125 chương
Truyện tình cảm giữa nữ và nữ. Truyện yuri.