Truyện Bách Hợp

Khoảng Cách Giữa Hai Ta

92 chương
Nương Tử, Ta Yêu Em

23 chương
Mối Tình Ngang Trái

74 chương
Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người

62 chương
Cỗ Quan Tài

36 chương
Nhất Lộ

86 chương
36 Kế

57 chương

141 chương

77 chương

65 chương

77 chương

91 chương

91 chương

86 chương

194 chương

125 chương

108 chương

56 chương

120 chương

173 chương

9 chương

19 chương

101 chương
Truyện tình cảm giữa nữ và nữ. Truyện yuri.