Truyện Cổ Đại

Phật Kệ

4 chương
Hàng Long Quyết

51 chương
Cô Tinh Bạn Mãn Nguyệt

19 chương
Ước Nguyện Non Nước

6 chương
Sau Ngàn Hoa Là Ngọc Thụ

7 chương
Tân Nương Khó Làm

49 chương
Lương Sử: Mạnh Ngọc

10 chương
Công Chúa Đại Ân

13 chương
Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

104 chương

9 chương

24 chương

12 chương

10 chương

8 chương

13 chương

7 chương

12 chương

9 chương

3 chương

60 chương

20 chương

4 chương
Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.