Truyện Cổ Đại

"Chạn Vương" Hoa Thanh Xứ

39 chương
Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

16 chương
Quỷ Tân Nương

90 chương
Kính Hoa Thủy Nguyệt

41 chương
Tẫn Hoan Nhan

19 chương
Chớ Gần Công Tử

90 chương
Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

120 chương
Hồi Đáo Lê Triều

37 chương
Mỹ Nhân Nói Dối

7 chương

38 chương

61 chương

14 chương

4 chương

21 chương

18 chương

24 chương

10 chương

21 chương

10 chương

5 chương

83 chương

109 chương

22 chương
Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.