Cung Đấu hoàn (full)

Không Yêu Hoàng Thượng Để Giữ Bình An

6 chương
Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

89 chương
Bạo Quân Độc Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

74 chương
Lấy Thân Nuôi Rồng

226 chương
Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

167 chương
Bộ Thiên Ca

65 chương
Bệ Hạ Xin Tự Trọng

104 chương
Lục Quốc Chi Tranh

157 chương

77 chương

159 chương

156 chương

140 chương

90 chương

6 chương

13 chương

64 chương

124 chương

137 chương

39 chương

156 chương

95 chương
Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.